top of page
Search

מדוע קוד לבוש הוא סוגיה מגדרית

"אני רוצה שהילדה שלי תלך עם התחת בחוץ" בין מאה המשפטים שלא חשבתי אי פעם שאשמע את עצמי אומרת. אבל זה קרה, ממש לפני כמה ימים במהלך דיון...

האם רב תרבותיות רעה לנשים?

השאלה הזו הופכת בוערת יותר ככל שהויכוח בישראל על נוכחות נשים במרחב הציבורי מתרחב. בשם ערכים של רב תרבותיות וסובלנות חברתית כלפי מיעוטים...

bottom of page